Vinylové podlahy na podlahové topení - přehled efektivních řešení

Pokud se chystáte na rekonstrukci nebo již tato rekonstrukce probíhá, pak jste bezpochyby slyšeli o podlahovém topení. Již několik let se těší neutuchající popularitě.

In this article...

  Pokud se chystáte na rekonstrukci nebo již tato rekonstrukce probíhá, pak jste bezpochyby slyšeli o podlahovém topení. Již několik let se těší neutuchající popularitě. V tomto článku se trochu blíže podíváme na největší výhody podlahového topení, jeho typy a v tomto kontextu především na výhody a nevýhody podlahových krytin. Je dřevo, které je přirozeně teplým materiálem, v tomto případě vhodným řešením? Nebo je ideálním řešením keramická dlažba, která je nejlépe tepelně vodivá? A nakonec, zda jsou vinylové podlahy a podlahové krytiny tím správným řešením na podlahové topení?

  Proč podlahové topení - největší přednosti

  Podlahové topení patří do kategorie nízkoteplotního tepelného zdroje, protože vytápíme větší plochu, než je tomu v případě tradičních radiátorů, tedy celou podlahou a můžeme tak nastavit nižší teplotu. K vytápění místnosti dochází ve výrazně větší části v rámci procesu tepelného záření, nikoliv konvence. Máme zde tedy do činění s rovnoměrným rozložením tepla. Pro člověka je to nejkomfortnější způsob vytápění místnosti, rozložení teploty v různé výšce našeho těla je rovnoměrné, což umožňuje udržování podobného tepelného komfortu při pokojové teplotě nižší o cca 2 stupně Celsia.

  Nižší teplota topné vody v topném systému Vám také ušetří energii potřebnou k vytápění, což přispěje ke snížení nákladů na podlahové vytápění, ale umožňuje také použití ekologických, alternativních zdrojů energie. Tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika jsou perfektní alternativou pro plyn nebo uhlí.

  Vytápění zářením, nikoliv konvencí, způsobuje výrazně menší cirkulaci vzduchu, v němž by mohly vířit částečky prachu. To způsobuje, že se pohybujeme v prostředí, které je mnohem příznivější pro alergiky.

  A nakonec v našich klimatických podmínkách doposud nedoceněná možnost chlazení místností pomocí vodního podlahového topení. V létě můžete podstatu fungování systému obrátit a namísto tepla přivádět do hadic studenou vodu. To umožní udržování komfortní teploty mnohem úspornějším způsobem.

  Eliminace topných panelů (radiátorů) Vám přinese ještě jednu výhodu. Poskytne Vám možnost navrhnout si prostor bez nutnosti toho, abyste museli pamatovat na místa pro topná tělesa. Tímto způsobem vzrostla popularita velkých oken sahajících až k podlaze.

  Nejdůležitější typy podlahového topení

  V závislosti na tom, zda chcete podlahu udělat z laminátu či vinylu nebo hodláte na podlahové topení položit dlažbu, je velice důležité rozhodnout se pro správný typ podlahového topení.

  Nejčastěji používaný je systém vodního podlahového topení. V takovém případě máme do činění s hadicemi, které jsou roztaženy pod podlahou a v nich cirkuluje zahřátá voda v uzavřeném systému. V případě mokrého systému se vše zalévá cementovou nebo anhydridovou stěrkou, která je mnohem vhodnější z hlediska tepelné vodivosti.

  Položení topení do stěrky (mazaniny) zajistí kompletní obalení topných hadic, čímž dojde k eliminaci vzduchových bublin, které tvoří přirozenou izolaci. Díky tomu je možné tento systém použít v suchých i mokrých místnostech. Na trhu se nacházejí také suché systémy. V tomto případě jsou hadice pokládány do silných lisovaných polystyrenových bloků. Tento systém je však vhodný pouze pro pokládku keramické dlažby, protože pod vinylové ani laminátové podlahy není dostatečně rovným a stabilním podložím.

  Jiným systémem, na který můžete rovněž narazit, jsou elektrické topné rohože. Zde se setkáváme s velikou rozmanitostí. Můžete použít topné rohože nebo kapilární rohože, které se zalévají do podlahy. V takovém případě se prakticky neliší od vodních systémů. Setkat se můžete rovněž s topnou fólií, která se rozkládá již na hotovou podlahu bezprostředně pod podlahovou krytinu. V tomto případě se osvědčí jako doplňkový, podpůrný zdroj tepla třeba v koupelně. Zejména s ohledem na mnohem menší energetickou efektivitu, ale také problematické ovládání. Tyto typy fólií se nejčastěji zahřívají na velice vysoké teploty během krátké doby, díky čemuž na nich není možné použít ani vinylové podlahy, ani laminát či dřevo.

  Finální úprava povrchu před pokládkou podlahy - test těsnosti a prohřívání stěrky

  Bez prostředně po položení topného systému a ještě před vylitím stěrky by měl být proveden test těsnosti celé instalace, tedy tzv. tlaková zkouška. Pozitivní výsledek takového testu garantuje těsnost instalace a eliminuje problémy s pozdějším provozem. Měli byste si také dát pozor na to, aby byl výsledek testu zapsán do stavebního deníku nebo do zvláštního protokolu.

  Test můžete provést dvěma způsoby, naplnit systém vodou a zkontrolovat případné úniky nebo natlakovat systém vzduchem a hlídat případný pokles tlaku. Druhá metoda je zvláště výhodná v zimě, kdy může být naplnění systému vodou problematické.

  Tak zvané prohřátí je vyžadováno před započetím pokládky jakéhokoliv typu podlahové krytiny. Umožňuje to odpaření přebytečné vody, které zůstala ve stěrce. Bez provedení tohoto procesu zůstane tzv. zbytková vlhkost v podlaze a může způsobit velké škody po pokládce laminátové, vinylové podlahy nebo jiných druhů krytin. Prohřátí umožní rovněž odstranit pnutí, které by mohlo způsobit praskání nebo zvedání rohů podlahy.

  První zprovoznění podlahového topení může proběhnout obvykle po 7 dnech od vylití stěrky. Teto doba se může lišit v závislosti na zvoleném řešení. Zprovoznění topení je nutné provést podle následujícího procesu:

  • první dva dny maximální teplota vody vyšší o 5 °C než je teplota místnosti a nesmí přesáhnout 20 °C.
  • další zvyšování teploty ve dvoudenních intervalech o 5°C,
  • maximální teplota topné soustavy musí být udržována po další minimálně 4 dny,
  • postupné snižování teploty ve dvoudenních intervalech o 5°C až do úplného vyschnutí a dosažení teploty topné vody 20 °C.

  K prvnímu zprovoznění instalace podlahového topení je nutné vyhotovit topný protokol, který bude podepsán zodpovědným instalatérem. Správné prohřátí stěrky a podepsaný protokol jsou základem pro případné reklamace.

  Parametr tepelného odporu - čím se liší dlaždice, dřevo a vinylové podlahy na podlahovém topení?

  K tomu, aby mohlo podlahové topení plnit svou roli a vyznačovat se výše uvedenými vlastnostmi, musí být namontováno spolu se správnou podlahovou krytinou. Vliv na efektivitu má nejen tloušťka, ale především druh materiálu. Čím hustší materiál, tím lépe bude vodit teplo.

  Pro aspekt efektivity je klíčový parametr R - tedy tepelný odpor podlahového systému. Čím nižší parametr, tím lépe materiál vede teplo a tím lépe využívá energii ze systému. Experti stanovili mezní hodnotu na úrovni 0,15 m2K/W, pod níž je podlahový systém efektivní.

  Pozor, mnoho výrobců používá parametr tepelné vodivosti (LAMBDA) - tedy protiklad odporu. Když mezi sebou porovnáme údaje různých výrobců, musíme věnovat pozornost jednotce - tepelný odpor je vyjadřován s jednotkou m2K/W a tepelná vodivost je podávána s jednotkou W/(m2K).

  Na příklad 10 mm mramoru má tepelný odpor R 0,005 m2K/W a keramická dlaždice má již 0,01 m2K/W, dále pak jsou vinylové podlahy. Na opačném protipólu je dřevěná podlaha - jak jistě víte, dřevo je perfektní izolant.

  Dlaždice, obklady a kámen - nejlepší řešení pro podlahové topení?

  Dlaždičky jsou tradičním materiálem používaným na podlahovém topení. A není divu, vždyť do nedávna to byl jediný dostupný materiál, který garantuje efektivitu topného systému. Vysoká hustota materiálu ve spojení s pokládkou na lepidlo poskytuje možnost plného využití výhod nízkoteplotního tepelného zdroje.

  I když existují rozdíly mezi tepelnou prostupností jednotlivých druhů obkladů, jedná se z hlediska efektivity systému pouze o marginální záležitost. V případě obkladu můžeme předpokládat, že tento parametry činí přibližně 0,01 m2K/W. Samozřejmě, máme-li do činění s materiálem s velice vysokou hustotou, jako je třeba mramor, můžeme dosáhnout dokonce i hodnoty 0,005 m2K/W. Pamatujte zejména na pravidlo - čím větší hustota materiálu, tím lépe obklady vodí teplo.

  I když jsou obklady chladné na dotyk, mají i několik výhod - jsou voděodolné, odolné proto otěru a stálé. Na lepidle Vám budou sloužit po mnoho a mnoho let. K výměně dlaždiček se odhodláte nejčastěji ve chvíli, kdy chcete obměnit vzhled interiéru, nikoliv proto, že je nutné je vyměnit z důvodu poškození. Zde se projevuje také mínus keramiky a kamenné dlažby - když už je jednou položíte, je k jejich výměně potřeba hodně práce a úsilí. Jejich odsekávání je opravdu těžká a špinavá práce!

  Vinylové podlahy na podlahové topení - moderní alternativa

  Chcete-li dosáhnout efektu příjemného, teplého interiéru, ale současně chcete využívat všech praktických výhod keramického obkladu, pak jsou vinylové podlahy pro Vás přímo ideální. Vinyl je možné na podlahové topení položit na lepidlo, ale také jako plovoucí podlahu. Na podlahovém topení jsou jen nepatrně méně efektivní než dlažba, za to mnohem lépe vypadají ve srovnání s laminátovými podlahami nebo dřevem.

  Vinylová podlaha položená na lepidlo je nepatrně lépe tepelně vodivá, ale vyžaduje dokonalou přípravu podloží a dovednosti i zkušenosti profesionálů. Plovoucí podlahy z vinylu na podlahové topení se mnohem snadněji pokládají.

  Kromě objektivních dat, které se týkají tepelné vodivosti, zde máme ještě subjektivní určitý pocit tepla. Nemusíte mít žádné zvláštní schopnosti k tomu, abyste zjistili, že dřevo je na dotyk „teplejší“ než kámen. V této oblasti jsou vinylové podlahové krytiny právě velice podobné dřevěným deskám.

  Podle výzkumu amerického institutu je nutné k tomu, abychom dosáhli stejné úrovně pocitového tepla, zahřát dlaždice o 2 stupně více než vinyl. To dokazuje, že vinylová podlaha může být na podlahovém topení mnohem efektivnější formou podlahové krytiny. Protože nejen dobře vede teplo, ale díky nižší teplotě rovněž umožňuje snížit spotřebu energie.

  Montáž vinylové podlahy je přitom mnohem méně problematická, než je tomu u dlaždic. Zejména pak u panelů se systémem klik postačí jen správná podložka, základní nářadí a trochu chuti do práce. Kromě toho se s ohledem na jejich malou tloušťku ideálně hodí pro rekonstrukci, např. při pokládání přímo na staré dlaždice, bez nutnosti jejich odsekávání.

  Vinylové podlahy je možné položit v celém bytě a v každé místnosti, nejen v obývacím pokoji, ale rovněž v koupelně nebo kuchyni. To vše s ohledem na praktičnost tohoto řešení. Vinyl je totiž voděodolný, odolný proti otěru a pevný. Stabilitu potvrzuje dokonce i 20 let záruka. Kromě toho jsou vinylové podlahy s minerálním jádrem značky Arbiton výrobkem, který je možné položit až na 200 m2 bez dilatace ve dveřích! Díky této vlastnosti můžete položit vinylové podlahy na podlahové topení v celém bytě a dosáhnout tak efektu otevřeného prostoru.

  Laminátové podlahy na podlahovém topení - starší bratr vinylových podlah

  Tradiční podlahové krytiny patří mezi nejčastěji používané materiály. Od 90. let jsou základem pro rychlou a levnou rekonstrukci. Jejich položení v obývacím pokoji, ložnici nebo třeba v kuchyni je levnější variantou pro dřevěné podlahy. Vytvářejí podlahu imitující dřevěné desky, která je stálá a odolná proti poškrábání.

  Tepelná vodivost ovšem není silnou stránkou těchto podlah. Především je nutné věnovat pozornost tloušťce desek. Nejčastěji se setkáte s výrobky silnými 8 mm, které splňují základní požadavky s parametrem R kolem hodnoty 0,08 m2K/W, ale tyto podlahové krytiny je nutné položit na vhodnou tlumící podložku. O tom, zda bude v takovém případě podlahové topení efektivní, rozhoduje hodnota parametru R podložky. V žádném případě není vhodné používat podložky z dřevěného vlákna (tzv. woodfibre nebo eko-deska), protože ty jsou právě izolant. K podlahovému topení se nehodí ani velice často používané podložky z XPS silné 3 a 5 mm (např. Secura Extra Aquastop Smart). Nejlepším řešením jsou podložky třídy Multiprotec, tedy polyuretanovo-minerální podložky. Multiprotec jsou zárukou nejlepších technických parametrů.

  Když podlahové topení, tak vinylová podlaha se jeví jako nejlepší řešení!

  Shrneme-li všechny možnosti, zdá se, že na podlahové topení jsou vinylové podlahy tím nejlepším řešením. Jedná se o spojení dvou klíčových vlastností, z jedné strany dobře vedou teplo, ale jsou také přirozeně teplé. Subjektivně pociťujeme vyšší teplotu při kontaktu s vinylovou podlahou. Jsou nejen krásně a praktické, ale můžete je položit v celém bytě, dokonce i v celém domě!

  Jestliže stojíte před volbou, pak je určitě lepší na podlahové topení položit vinyl.

  © 2024 ARBITON

  Products added for comparison: 1 POROVNAT Clear