Hur monterar man vinylplankor?

Vinylplankor blir alltmer populära. De är slitstarka, vattentäta och liknar naturligt trä. 
 

Hur monterar man vinylplankor?

Metoden för att montera vinylplankor beror på deras typ. De mest populära är klick-vinylplankor. De utmärker sig genom att vi monterar dem på ett klassiskt “flytande! sätt, som liknar laminatgolv. Vi måste då komma ihåg lämpliga expansionsfogar som tillhandahålls av tillverkaren.
På marknaden finns det även självhäftande vinylplankor eller vinylplankor som limmas till underlaget, s.k. dryback. När det gäller självhäftande plankor rekommenderas de inte av försäljare och deras kvalitet är bristande. Dryback vinylplankor är mycket tunna. De är 2-2,5 mm tjocka. Det är plankor avsedda för limning. De kräver ett perfekt jämnt golv. För att uppnå det görs vanligtvis ett nytt underlag, som sedan slipas, grundas och förbereds speciellt för limning av vinylplankor. Detta arbete kräver speciella verktyg och stor erfarenhet. Limning utförs av specialiserade monteringsteam, och ett sådana golv monteras oftast i stora offentliga byggnader.

Hur monterar man klick-vinylplankor?

Klick-vinylplankor är en mycket omfattande produktkategori. Styva vinylplankor (de så kallade RIGID eller SPC) sticker ut bland dem. De är tjockare och styva vilket gör att de enkelt kan klickas ihop.  Klick-vinylplankor måste vara tjockare. Detta beror på att produktionstekniken kräver detta för att fräsa lås. Moderna lås är extremt exakta och att klippa ut dem är det mest komplicerade elementet i produktionsprocessen. De enskilda elementen i “fjädern” måste dock ha en viss styrka, så klickplankor bör inte vara tunnare än 4 mm. Beroende på typ av vinylplanka finns det olika lås. Från moderna 5G-lås där SPC-plankor sammanfogas genom att trycka på brädans långända nedåt så att den faller på plats. När man fogar samman två plankor korrekt kommer vi att höra det karakteristiska klickljudet. 2G-lås, som har beprövats i flera år, är också mycket bra. De monteras i en vinkel på både kort- och långändan. Sammanfogning av denna typ av lås är mekanisk - de profilerade elementen går ihop för att skapa en hållbar och säker sammanfogning som skyddar mot krafter som verkar i alla riktningar.  Montering kräver inga verktyg, man behöver inte slå på låsen med hammare. Viktigast är att användningen av ett sådant lås gör att man kan ta isär delar av golvet utan att riskera att skada låsen. Detta resulterar i mindre slöseri vid montering.

En billigare lösning är kraftlås, s.k. drop down.  Denna typ av låsmekanism kräver ofta ”tillslagning” på kortsidan, och plankorna kopplas genom att ”slå in” och expandera de slipade delarna av plankorna. I själva verket kan detta lås användas bara en gång, demontering orsakar skada på plankan och förhindrar korrekt montering. Det finns heller ingen garanti för korrekt montering, för lätt slagning kan leda till lossning under användning på grund av materialets naturliga spänning. Medan för hårda slag kan skada plankan under monteringen. Det finns också en risk för att mindre ojämnheter i underlaget bänder upp låset som kan lossna efter monteringen. Ett sådant lås kräver inte samma precision och noggrannhet vid tillverkningsprocessen, så hela processen är billigare och slutprodukten har ett lägre hyllpris på upp till 20-40 SEK per m2 jämfört med produkter med ett rekommenderade lås.

Hur monterar man klick-vinylgolv?

Montering av LVT-plankor i flytande golvsystem liknar läggning av laminatplankor. Man börjar med valet av lämpligt underlag, valt i enlighet med golvtillverkarens krav. Läs alltid installationsanvisningarna för golvet så att du är säker på att garantivillkoren uppfylls. 
Att lägga vinylplankor i ett flytande system kräver inte avancerad utrustning, som vid montering av kakel, eller några speciella färdigheter. Men för att göra det rätt och njuta av ett vackert golv under flera år, måste vi börja med en noggrann golvförberedelse. Kontrollera om golvet är jämnt - eller så kan vi jämna ut ojämnheter med ett självutjämnande underlag. Om vi vill lägga vinylplankor på kakel måste vi spackla fogarna. Ett väl förberett underlag ska vara rent, stabilt, jämnt och torrt. De maximala avvikelserna anges varje gång av tillverkaren.

Montering av vinylgolv - val av underlag.

Även om vi lägger golvet på ett befintligt golv, bör vi inte glömma underlaget för vinylplankor. Detta säkerställer framför allt en mer stabil yta. Dessutom kommer det att stänga av rummet och skydda våra vinylplankor från skador. Lås är särskilt sårbara för skador som, om de inte säkras med ett lämpligt underlag, kan utsättas för mikroskador över tid, vilket kommer att påverka kvaliteten på hela golvet. Så låt oss komma ihåg att ett golvunderlag är grunden för ett vackert och hållbart vinylgolv.

Hur lägger man vinyl - vad ska man börja med?

Vi börjar lägga vinylplankor längs väggen som dörren ligger på. Vi gör det i enlighet med ljusriktningen i ett visst rum. Så, traditionellt, lägger vi plankorna vinkelrätt mot fönstren. Samtidigt ska vi komma ihåg att lämna ett expansionsavstånd på 5 mm från väggarna (om läggningsytan överstiger 200 m2 bör expansionsavståndet ökas till 10 mm). För att göra detta placerar vi tryckblock mellan plankan och väggen - vi kan köpa dem i alla byggvaruhus. Flytande vinylgolv kräver inte lim eller spik. Plankorna läggs i rader. Först ansluter man vinylplankorna med den kortare sidan och kläm sedan fast hela bandet med långsidan till de tidigare lagda raderna. För att klicka ihop en vinylplanka, ska man lyfta änden av plankan man vill montera i rätt vinkel och placera fjäder mot not på den tidigare lagda plankan. Genom att trycka ner fjädern och sänka elementet fritt kommer vi att höra ett karakteristiskt “klick”-ljud, som indikerar att elementet har installerats korrekt.

När vi lägger plankor på detta sätt måste vi komma ihåg lämpligt expansionsavstånd (minst 5 mm). Vi börjar lägga nästa rader från elementet som klipptes av när vi installerade den sista plankan i föregående rad. Vi använder plankförskjutning inte mindre än 30 cm. Valet av sätt att lägga plankorna beror i grunden på två saker: rummets dimensioner, våra stilpreferenser och om vi vill minimera mängden avfall. Vinylplankor bör läggas med en regelbunden förskjutning. Som standard kan vi använda en 1/2 förskjutning (en rad vinylplankor förskjutna i förhållande till nästa med hälften av plankans längd), eller en 1/3 förskjutning (en rad vinylplankor förskjutna i förhållande till nästa med 1/4 av plankans längd). I det sista fallet står fogen i linje var tredje rad.

Hur monterar man limmade vinylplankor?

Vinylgolv förekommer också i dryback-version - som limmade plankor eller kakel. Trots en mycket liten tjocklek (2,5-3 mm) är kvaliteten på toppskiktet inte sämre än klickgolv. Dryback vinner bland annat popularitet på grund av ett mycket attraktivt pris och utmärkta akustiska egenskaper.

Montering med lim kräver tid, stor skicklighet, noggrannhet och ett perfekt förberett underlag. Även en millimeters ojämnhet på golvet kommer att betonas, och även den minsta detaljen (t.ex. en ojämnt spacklad fog) kommer att synas på det limmade golvet. För en bra effekt ska ytan vara jämn som ett bord.  Efter att ha spridit ett tunt lager lim på golvet bör man vanligtvis vänta flera dussin minuter, lägga 2-3 rader plankor och upprepa operationen. Golvet kan användas efter 24 timmar.

Ett alternativ kan vara en monteringsmatta med ett självhäftande lager. Mattan kan kompensera för mindre, spetsiga ojämnheter i underlaget, den påskyndar och underlättar installationen och till skillnad från lim tillåter golvet att användas direkt efter installationen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du vara uppdaterad med information från Arbiton? Bli den som vet först om våra nyheter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du vara uppdaterad med Arbitons senaste nyheter och produkter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2021 ARBITON | BY JELLY SOLUTIONS

Cookies

This website uses cookies to personalize Google ads ( Google Privacy Policy and Terms ) and to improve your experience as a user of this website. You can change the rules or prevent cookies from being placed on your end device by changing the settings in your web browser. Privacy policy.

Products added for comparison: 1 Jämför Clear